FILTR MSA-FI-P3

MSAFIP3_01d

Charakterystyka produktu: Filtry przeciwpyłowe do półmasek i masek pełnotwarzowych Advantage® z podwójnym połączeniem bagnetowym. –

Czytaj więcej…